Vyřazené knihy - prodej

Knihy vyřazené z knižního fondu knihovny.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Další vyřazené knihy , které již svou kvalitou a vzhledem neplní svou funkci , jsou připravené pro váš případný zájem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt: Ivana Brožová  E-mail: ivabro@seznam.cz