Kontakt

 

 

Místní knihovna ve Vetlé

K Sovici 16

413 01 Vetlá

Knihovnice: Ivana Brožová

E-mail : ivabro@seznam.cz

www.vetla.knihovna.info

Historie:

 

První knihovna byla zřízena při Obecní škole Vetelské již v roce 1878. V roce 1882 měla knihovna žákovská 179 svazků.Veřejná obecní knihovna je uvedena v kronice roku 1926 a bylo zde 244 svazků a 21 čtenářů. Knihovníkem byl pan učitel Josef Folta z Vetlé. Knihovna byla umístěna ve školní budově, střídavě i v hasičské zbrojnici, kde se nachází nyní.

Kontakt: Ivana Brožová  E-mail: ivabro@seznam.cz